Testlerimiz


Patolojik testler

Odak patolojide küçük biopsi incelemesi (en sık gastrointestinal sisteme ait örnekler , kemik iliği biopsisi, mesane , prostat tru cut , meme kor biopsi , bronş biopsi ,deri punch b ,  serviks biopsi v b )

 

Diğer biopsiler : eksizyonel örnekler deri , yumuşak doku , v b
 

Operasyon spesmenleri : mesane prostat tur , safra kesesi, apendiks , uterus – rahim incelemesi  ve diğer operasyon örnekleri
 

Kanser cerrahisi materyelleri: kolon, meme, mide , larinks , radikal prostat , mesane , Wertheim operasyon materyeli. , over tm leri
 

Materyel örnekleme haritalandırma yöntemi ile bilgisayar ortamında hazırlanmaktadır.
 

Histokimyasal boyamalar:  PAS, AB , RET , DEMİR , AMİLOİD , MGG BOYAMALARI
 

İmmunohistokimyasal incelemeler meme kanseri paneli, kolon kanseri paneli, prostat paneli , yumuşak doku sarkom panelini de içeren 35 primer antikor çalışılmaktadır. Antigen retrieval için cihaz kullanılmaktadır.

 

Sitolojik testler

Pap  smear testi: papanicolau boyası kullanılmaktadır.
 

İia sitolojisi : papanicolau boyaması , MGG boyaması ve HE boyaması kullanılmaktadır.
 

İdrar sitolojisi , akciğer sitolojisi , yıkama sıvıları , fırçalama, kemik iliği aspirasyon  örnek  incelemeleri titizlikle yapılmaktadır.