Salihli


Salihli’nin Tarihi

 

Salihli'nin tarihi Sart Kenti ile başlamaktadır. Endüstriyel buluşlar, para, ülkeler arası hicret, lirik şiir-müzik felsefe-astronomi-coğrafya ve heykelcilik M.Ö. 6. ve 7. Yüzyıllarda Sardesle başladı ve gelişti diyebiliriz. Sardes Lidya Devleti sona erdikten sonra da önemini korumuş, Persler döneminde Satraplık merkezi, Romalılar zamanında eyalet merkezi, Bizans döneminde ise Theme merkezi olmuştur. Dünya ticaret yollarının değişmesi sonucunda Bizans imparatorluğunun son zamanlarında önemini yitirmiştir.

 

1075 yıllarında Selçuklu Türkleri Sardes'i aldılar. O günden sonra da Sart diye anılmaya başlanıldı. Sart 1098 yılında Haçlıların desteği ile Bizans’ın eline geçti ise de 1313 yılında Germiyanoğulları’nın komutanı Aydın Bey tarafından kesin olarak Türk egemenliği altına alındı. 16. yüzyıldan itibaren de Salihli Sart'ın işlevini yüklenmeye başlamış ve onun yerini almıştır.

 

Kurtuluş Savaşı Döneminde, Yunanistan 15 Mayıs 1919 günü İzmir'e asker çıkarmasının ardından Menderes vadisi yönünde Aydın, Gediz vadisi yönünde Manisa’ya ilerlemeye başladı. 24 Haziran 1920'de işgal edilmiştir. Kanboğazı – Gölmarmara- Pazarköy - Kemerdamları ve Bintepeler’de şiddetli çatışmalar yaşandı. Uzun süren çarpışmaların ardından milletin iradesi galip geldi ve Salihli özgürlüğüne kavuştu.

 

Tarım

 

Alüvyonlu toprak, Akdeniz iklimi ve sulama imkânı, dünyada bundan daha güzel tarıma elverişli yer az bulunur. Akdeniz ikliminin görüldüğü Salihli'de yaz kuraklığı bariz bir şekilde hissedilir. Ancak

 

Demir köprü barajının sağladığı sulama imkânı ovada hem çeşitli hem de verimli yüksek bir tarım hayatı ortaya çıkarmıştır. Salihli'nin birçok yerinde ensontif tarım yapılmaktadır.

 

Ovada ve Bozdağ yamaçlarında üretilen ürünlerin burada sayılması fantezi olabilir. Ancak ülke çapında yetiştirilen bir kaç ürün adı, verilecek olunursa;

 

Pamuk: Liflerinin uzunluğu dolayısıyla kalite açısından rahat ve sulamalı bir tarım yöntemi uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak ilçede altı tane çırçır fabrikası bulunmaktadır.

 

Üzüm: Türkiye'nin çekirdeksiz üzüm merkezlerinden biri olan Salihli ovası (Manisa ili Türkiye Birincisi) kuru üzüm ihracatı ve pekmez üretimiyle ön sıralarda yer almaktadır.

 

Tütün: Önemli bir yer tutmakla birlikte son yıllarda önemli azalmalar görülmektedir.

 

Sebze ve Meyve: Şeftali, kayısı, kiraz, kavun, karpuz, zeytin ovanın diğer önemli ihraç malları arasında yer almaktadır.

 

Zeytin: Zeytincilik çok yaygın olmamakla birlikte yine de bir zeytinyağı fabrikası kurulacak kadar gelişmiştir.

 

Konaklama

 

 

Lidya Sardes Termal Otel

Adres : Kurşunlu Kaplıcaları Yolu Salihli / Manisa / TÜRKİYE

Tel : +90 236 715 55 55

 

BERRAK OTELİ

Adres : Belediye Sok. Zafer Mah. No:59 Salihli - MANİSA

Tel : 0 236 713 14 52-53-54-55 

 

ALKENT OTEL

Adres : Kırveli Köyü Mithatpaşa Cad. No:203 Salihli - MANİSA

Tel : 0 236 712 40 00

 

Kurşunlu Şelalesi ve Kaplıcaları

Tel : 0 236 712 50 00

 

 

Ulu Önder Atatürk Salihli ziyaretinde halka hitaben şu konuşmayı yapmıştır;

 

"Gösterdiğiniz hissiyata teşekkür ederim. Buraya kadar bu kadar erken gelmekle hakiki hissiyatımızı izhar (gösterme) şevkiyle olduğunu anlıyorum. Bundan fevkalade bahtiyarım. Bende size karşı aynı hissiyatla mütehassısım.

 

Muhterem Ahali: Çok zulüm ve çokelem gördünüz. Fakat artık bunlardan ebediyen kurtuldunuz. O kara günler artık tekerrür edemez. Çünkü milletini intibah (uyanma) ve teyakkuzu (uyanıklık) pek büyüktür. Bundan sonra memleketimizi kati halasa (kurtuluş) isa i (ulaştırma) için pek kuvvetli ve esaslı tedbirler ittihaz eylemek icap eder. Bu tedbirlerinen mühimi ve en birincisi ilim ve irfan orduları teşkil edeceklerdir. Bu itibarla atiye (geleceğe) ehemmiyetle bakabiliriz.

 

Muhterem Ahali: Biliyorsunuz ki, hayatımızı, istikbalimizi, namusumuzu kurtaran Misaki Millilerimize olan itimad-ı taamımızdır (tam bağlılık). Millet ve milletten doğan ordumuz bu Milli Misaki süngülerle tahakkuk ettirmiştir. Bunu siyaseten ifade ettirmek için heyeti murahhasımız Lausane (Lozan) da faaliyette çalışmaktadır.

 

Memleket dahilinde çalışırken, diğer taraftan hemen karşımıza çıkması muhtemel düşmanları yere sermek için daima mühayya (hazır) bulunmalıyız. Bu millet üç buçuk seneden beri çok fedakarlık yapmıştır. İcap ederse bundan sonra da hayatve namusu için daha çok fedakarlık yapacaktır."

 

 

(Not: Bilgiler,  Salihli Adliyesi ve Salihli Belediyesi Web sitelerinden alınmıştır..)